Romanya Ziyaret Vizesi İşlemleri

Romanya Ziyaret Vizesi İşlemleri

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için Gerekli Evraklar

Pasaport

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurusunda pasaportun geçerli kabul edilmesinin şartları; seyahat sonrası en az 6 ay geçerli süreye sahip olması ve Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi'nin basılabilmesi için en az 2 boş sayfasının bulunması gereklidir. Pasaport 10 yıldan daha eski tarihli ve deforme olmamalıdır.

Pasaportun aslı ve ilk sayfasının (kimlik bilgileri içeren) fotokopisi.

Romanya Vize Başvuru Formu

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusu için online doldurulmuş Romanya Vize Başvuru Formu'nun çıktısı; vize başvuru sahibi tarafından, doğru ve eksiksiz olarak; Romanya seyahat nedenine ilişkin sunulan evrakları destekleyici şekilde yanıtlanması gereklidir. Başvuru Formunda kişisel ve pasaport bilgilerin olduğu bölümlerin doldurulması sırasında dikkatli olunmalıdır. Romanya Konsolosluğu'na müracaat esnasında formun çıktısının imzalı olduğundan emin olunmalıdır.

Fotoğraf

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize müracaatında kullanılması gereken fotoğrafın standartları; 3.5 x 4.5 ölçülerinde 2 adet ve güncel tarihte çekilmiş olmalıdır.

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize Davetiyesi

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibine, Romanya'dan gelen Davetiye; (orijinal) Romanya'ya davet eden kişinin Türkiye'den gelecek ziyaretçisinin konaklama, geçindirme, ülkesine geri dönüş masraflarını karşılama garantisi vermesi ve noter tasdikli bir nüsha olması mecburidir.

Davetiye gönderen kişinin Kimlik Cüzdanı fotokopisi ile davet edilen kişinin Romanya'da kaldığı evin tapu senedi fotokopisi veya kira sözleşmesi gibi evrakların davetiye ile birlikte ibrazı gerekmektedir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vizesi için başvuru sahibi ile davet eden kişi arasında aile bağı bulunduğuna dair belge; güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş

NOT: Kişi aile ziyaretine değil arkadaş ziyaretine gidiyor ise bu belgeye gerek yoktur.

Finansal Durumu Belgeleyen Evraklar

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize için gerekli evraklar arasında seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösteren belgeler; vize başvuru sahibinin banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı teminat olarak gösterilmelidir. Romanya Konsolosluğu'nun belirlediği asgari miktar; her kalış günü için 50 EURO; min toplam 500 EURO.

Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap hareketini gösteren Banka Hesap Dökümü/Banka Hesap Cüzdanının orijinali ve fotokopileri - 1 hafta içinde alınmış olmalıdır. Bankanın orijinal kaşesi, imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.

Varsa toplam gelir ile ilgili Vergi Beyannamesi.

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işleminde bulunacak şahsın düzenli gelirini gösteren maaş bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından, kaşe ve ıslak imzalı olarak, son 3 aylık olarak sunulmalıdır.

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize müracaatında bulunan kişi adına varsa Türkiye veya Avrupa'da gayrimenkullerinin belgelerinin (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb.) fotokopileri.

İş/Mesleki Durumu Belgeleyen Evraklar

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize evrakları arasında olması gereken mesleki belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü ve İşveren Mektubu. İmzalı ve kaşeli.

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe hazırlamalıdır.

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusu yapan kişi Çiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusu yapan kişi Emekli ise; Emekli Maaşının son 3 aylık dökümü ve Emeklilik Kartı fotokopisi.

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkete ait sunması gereken belgeler:

Şirketin Ticaret Odası Tescil Kaydı

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.

İşveren tarafından gerekli harç veya verginin ödendiğine dair belge sunulmalıdır.

Seyahat Planını Onaylayan Seyahat Evrakları

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvuru sahibinin Romanya'ya seyahatinin tarihlerini kapsayan; ulaşım planını konfirme eden rezervasyon evraklarını sunması gereklidir.

Özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsat fotokopisi, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir. Seyahat güzergahının detaylı bilgisinin dilekçe ile beyanı gerekmektedir.

Seyahat Sağlık Sigortası

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sigorta poliçesi; Romanya seyahat tarihlerini kapsayan, bütün schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip, orijinal seyahat ve kaza sigortası olarak düzenlenmelidir.

ÖNEMLİ: Romanya Konsolosluğu, Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti vize talebi ile ilgili karara varmadan önce gerekli görmesi halinde başvuru sahibini görüşmeye çağırma veya ek evrak talep etme hakkına sahiptir.

Romanya Konsolosluğu, Romanya Ziyaretçi Vizesi Hakkında Genel Bilgiler

Romanya ziyaret (akraba)vizesi, Romanya'da bulunan akraba veya tanıdık kişilerin ziyaret edilebilmesi için alınması gereken bir Romanya vizesi türüdür. Romanya akraba ziyareti vizesi, alabilmek için Romanya'da bulunan ve ziyaret edilecek olan şahıstan davet mektubu alınması gerekirken, davet mektubunun alınamaması halinde Romanya ziyaretçi vizesi alma ihtimaliniz bulunmayacaktır. Romanya akraba ziyareti vizesi işlemlerinde bulunulacak olunması halinde ise Romanya'da bulunan akrabalardan davet mektubu ve akrabalık ilişkisinin noter tasdiki, Romanya'da çalışan yahut öğrenim görmekte olan veya iş arkadaşlarının ziyaret edilebilmesi için ev sahibi tarafından imzalanmış davet mektubu ve ev sahibinin Romanya'da ki şirketinden yahut kurumundan istihdam veya öğrenim belgesinin alınması zorunludur. Romanya'ya böyle bir amaçla gidiyorsanız bu bilgileri göz önünde bulundurabilir, alacak olduğunuz davetiye ile Romanya ziyaretçi vizesi işlemlerinize başlayabilirsiniz.

Online Romanya Vize Başvuru Formu

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunu Romanya Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapmak için Apply for a visa' bölümüne giriş yapılması gerekmektedir. Bunun için bir e-mail adresi belirtilmesi gereklidir. E-mail adresine ulaştırılan kod numarası ve şifreyi kullanarak formun doldurulma işlemine başlanmaktadır. İşlemin her adımında verilmesi gereken bilgiler konusunda yönlendirme yapılmaktadır. Sistemden kişiye özel gönderilen kod numarası ve şifre ile doldurma işlemi durdurularak, istenildiği taktirde işleme tekrar devam edilebilmektedir. Sistem kişisel başvuru hesabını 30 gün süreyle saklamaktadır. 30 günden önce başvuruyu destekleyen mevcut bilgilerin, konsolosluk yetkilileri tarafından işlenebilmesi için elektronik ortamda başvurunun gönderilmesi gerekmektedir.

Romanya Vize Başvuru Formu'nda ibraz edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunması çok önemlidir. Başvurunun konsolosluk tarafından onaylanabilmesi için başvuru formunu ek istenen bilgilerle birlikte gönderilmesine dikkat edilmelidir. Başvuru sonrasında Romanya Konsolosluğu müracaatla ilgili olarak ek evrak talep etmek veya vize kararını bildirmek için başvuru sahibi ile irtibata geçmektedir.

Randevu Alımı

Romanya Konsolosluğu, Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize müracaatlarını randevu ile kabul etmektedir. Sistem üzerinden Randevu bölümüne girilerek, başvuru için uygun olan randevu yeri ve tarihine yönlendirme yapılmaktadır. Belirtilen seçeneklerden uygun olan seçilerek, randevu teyidi alınmaktadır.

Romanya Vize Ücreti

Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusu için randevu günü Romanya Konsolosluğu'na imzalanmış başvuru formunun çıktısı ile evrakların teslimi sırasında Romanya vize ücretinin ödenmesi gerekir.

Vize Çıkış Süresi

Romanya Konsolosluğu, Romanya Aile/Arkadaş Ziyareti vize başvurusunun ardından e-mail aracılığıyla bilgilendirme yapacaktır. Ayrıca, başvurunun hangi aşamada olduğunu takip edebilmek için sistemden verilen işlem numarası ile portaldan vizenin hangi aşamada olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.

Romanya Konsolosluğu, Romanya Ziyaretçi Vizesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Romanya Konsolosluğu, Romanya Ziyaretçi Vizesi Ne Demek?

Romanya Ziyaretçi vizesi, Romanya' da bulunan akraba, aile yahut arkadaş ziyaretinin gerçekleşebilmesi için alınan bir vizedir. Böyle bir içerikle Romanya'ya gidilmesi halinde Romanya ziyaretçi vizesi başvurularında bulunulması gerekecektir. Romanya ziyaretçi vizesi alabilmek için Romanya'da bulunan akraba yahut tanıdık kişilerden davetiye gelmesi ise zorunludur.

Romanya Konsolosluğu, Romanya Ziyaret Vizesi Kaç Günde Alınır?

Romanya ziyaret vizesi, evrakların tamamlanma ve değerlendirme süresine göre değişiklik gösterir. Bazı durumlarda Romanya Konsolosluğu evrakların değerlendirilebilmesi için ek süreye ihtiyaç duyarken bu durum Romanya ziyaretçi vizesinin açıklanma süresini belirleyecektir. Olasılıkların göz önünde bulundurulması halinde ise, Romanya ziyaretçi vizesi maksimum 3 hafta içerisinde alınabilecektir. Ayrıca Romanya Konsolosluğu ihtiyaç duyması halinde ek evrak talebinde bulunabilirken. Yine bu ihtimal vize alım sürenizin belirlenmesini sağlayacaktır.

30 Günlük Romanya Ziyaret Vizesi Aldım Romanya'ya Gittiğimde Polise Adres Kaydı Yaptırmam Gerekir mi?

Romanya ziyaretinde gidecek olduğunuz adresi kayıt yaptırmanız gerekirken Romanya'da bulunan Romanya adresinizin kayıt yapılması ise Romanya'dan davetiye aldığınız kişinin gerçekleştirmesi gereken bir işlemdir.

Romanya Konsolosluğu, Romanya Aile Ziyaret Vizesi Schengen mi?

Romanya, Schengen gurubunda bulunan bir ülke değildir. Romanya vizesi bulunan Türkiye vatandaşları bu vizeleri ile Schengen ülkelerine giriş yapamayacaklardır. Schengen vizesi ile Romanya'ya giriş ise mümkündür.

Romanya Konslosluğu, Yeşil Pasaport Romanya Vizesi?

Türkiye devleti ile Romanya devleti arasında yapılan vize muafiyeti anlaşmaları neticesinde Türkiye resmi pasaportu olan yeşil pasaportlu kişiler Romanya'ya vizesiz giriş yapabilceklerdir. Aynı şekilde kırmızı ve gri pasaportlu kişilerde Romanya vizesi almadan Romanya'ya giriş yapabileceklerdir.

Romanya Konsolosluğu, Romanya Aile Ziyareti Vize Ücreti

Romanya aile ziyareti vize ücreti, Romanya'da kalınacak olan süre göre değişmektedir. Romanya vize fiyatlarını sizlere danışmanlık etmekte olan firmalardan veya bulunduğunuz bölgenin romanya türkiye temsilciliklerinden öğrenebilirsiniz. Romanya aila ziyaret vize ücretlendirmeleri Romanya Başkonsolosluğu ve Romanya Büyükelçiliği çalışma alanı içerisindedir.