Romanya Turistik Vize İşlemleri

Romanya Turistik Vize İşlemleri

Romanya Konsolosluğu ve Romanya Turistik Vize Evrakları Hakkında

 

Pasaport

Romanya Turistik Schengen Vize başvurusunda pasaportun geçerli kabul edilmesinin şartları; seyahat sonrası en az 6 ay geçerli süreye sahip olması ve Romanya Turistik Vizesi’nin basılabilmesi için en az 2 boş sayfasının bulunması gereklidir. Pasaport 10 yıldan daha eski tarihli ve deforme olmamalıdır.

Pasaportun aslı ve ilk sayfasının (kimlik bilgileri içeren) fotokopisi.

Romanya Vize Başvuru Formu

Romanya Turistik Vize başvurusu için doldurulması gereken Romanya Vize Başvuru Formu; vize başvuru sahibi tarafından, okunaklı ve eksiksiz olarak; Romanya seyahat nedenine ilişkin sunulan evrakları destekleyici şekilde yanıtlanmalıdır. Başvuru Formunda kişisel ve pasaport bilgilerin olduğu bölümlerin doldurulması sırasında dikkatli olunmalıdır. Islak imzanın atılması ihmal edilmemelidir.

Biometrik Fotoğraf

Romanya Turistik Vize müracaatında kullanılması gereken fotoğrafın teknik özellikleri; ¾ ebatında vesikalık, 2 adet ve güncel tarihte çekilmiş olmalıdır.

 

Romanya Turistik Vize Ücreti

Romanya Konsolosluğu vize müracaatı öncesinde Romanya turistik vize ücretinin ödemesinin yapılmasını ve harcın ödendiğine dair dekontun evraklarla birlikte ibrazını istemektedir.

Finansal Durumu Belgeleyen Evraklar

Romanya Turistik Vize için gerekli evraklar arasında yer alması gereken seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösteren belgeler; vize başvuru sahibinin banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı teminat olarak gösterilmelidir. Romanya Konsolosluğu’nun belirlediği asgari miktar; her kalış günü için 50 EURO; min toplam 500 EURO.

Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap hareketini gösteren Banka Hesap Dökümü/Banka Hesap Cüzdanının orijinali ve fotokopileri - 1 hafta içinde alınmış olmalıdır. Bankanın orijinal kaşesi, imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.

Varsa toplam gelir ile ilgili Vergi Beyannamesi.

Romanya Turistik Schengen Vize işleminde bulunacak şahsın düzenli gelirini gösteren maaş bordrosu varsa;  bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak, son 3 aylık olarak sunulmalıdır.

Romanya Turistik Vize başvurusunda bulunan kişi emekli ise; emekli maaşının son 3 aylık hesap  dökümü ve Emeklilik Cüzdanı yeterlidir.

Romanya Turistik Vize müracaatında bulunan kişi adına; varsa Türkiye veya Avrupa’da gayrimenkullerinin belgelerinin (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb.) fotokopileri.

Mesleki Belgeler

Romanya Turistik Vize evrakları arasında olması gereken mesleki belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü ve İşveren Mektubu. İmzalı ve kaşeli.

Romanya Turistik Vize başvurusu yapan  kişi Çiftçi ise; 

Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

Romanya Turistik Vize başvurusu yapan kişi Öğrenci ise;

Güncel tarihli  Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi.

Romanya Turistik Vize başvurusu yapan Öğrenci reşit değil ise; anne ve babadan noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname).

Romanya Turistik Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkete ait sunması gereken belgeler:

Şirketin Ticaret Odası Tescil Kaydı

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

İmza Sirküleri - Romanya Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.

İşveren tarafından gerekli harç veya verginin ödendiğine dair belge sunulmalıdır.

Seyahat Planını Onaylayan Seyahat Evrakları

Romanya Turistik Vize başvuru sahibinin Romanya’ya seyahatinin tarihlerini kapsayan; ulaşım ve konaklama planını konfirme eden rezervasyon evraklarını sunması gereklidir. Romanya’da konaklayacağı otelin kesin rezervasyonunu gösteren belgeler. Romanya’ya seyahatin uçak/tren/otobüs ile yapılması durumunda bilet rezervasyon belgelerinin sunulması mecburidir. Özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsat fotokopisi, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir. Seyahat güzergahının detaylı bilgisinin dilekçe ile beyanı gerekmektedir.  

Seyahat Sağlık Sigortası

Romanya Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sigorta poliçesi; Romanya seyahat tarihlerini kapsayan, bütün Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip, orijinal seyahat ve kaza sigortası olarak düzenlenmelidir.